ஆன்மீகம்

இன்றைய தொழுகை நேரங்கள் 29.03.2022.

🕌 இன்றைய தொழுகை நேரங்கள் கள்ளக்குறிச்சி பகுதி

🌻 நாள் : 29.03.2022.
🌻 ஹிஜ்ரி : ஷாபான், 25, 1443.
🌻செவ்வாய்க்கிழமை.

🕟 சுப்ஹூ: 5:03 AM
🕜 ளுஹர் : 12:19 PM
🕞 அஸர் : 3:34 PM
🕢 மக்ரிப் : 6:26 PM
🕗 இஷா : 7:36 PM

🌤️ சூரிய உதயம் 6:12 AM

⏰தொழுகை நேரங்கள் கள்ளக்குறிச்சியை மையமாக கொண்டது.

⏰ நம்பிக்கை கொண்டோர் மீது தொழுகை நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமையாகவுள்ளது.
📖 அல்குர்ஆன் 4:103

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
%d bloggers like this: